http://pomaklarkimdir.blogspot.de/p/blog-page_1171.html 

Osmanlı Devleti’nin Balkanları ve Anadolu’yu kontrolü altına almayabaşlaması her iki coğrafyanın da sosyolojik ve demografik dengelerinde birtakım değişimler yaratmıştır. Anadolu Beyliklerinin tebaasının devletin “iskânsiyaseti” kapsamında Balkan coğrafyasına gönderilmeleri bölgeninİslamlaştırılması için en önemli kaynak olmuştu.

http://pomaklarkimdir.blogspot.de/p/viyana-kusatmas-27-eylul-16-ekim-1529.html
Tarih boyunca yaşanan bütün göçleri ve bu göçlerde karşılaşılan kıyım ve kırımları anlatmak bir makalenin hacmine sığmaz. Onuniçin biz daha çok 19. yüzyılda Pomakların  uğradıkları göçlerin,sürgünlerin, kıyım ve kırımların bir bölümünü, özetlemeye çalışacağız.


  
http://pomaklarkimdir.blogspot.de/p/1800-lu-yllarda-ruslara-kars-pomak.html 
http://pomaklarkimdir.blogspot.de/p/blog-page.html
  Pomakların varlıklarını sürdürdüğü 5 Avrupa ülkesindede Potansiyel etnikbir tehdit olarak görülmekte asimilasyon politikalarına maruz kalan Birdevletsiz halk eritilmesi gereken bir azınlık olarak görülmektedir. AslındaMesele farklılıklar değil, etnik kimliktir . 


http://pomaklarkimdir.blogspot.de/p/saklanmaya-calisilan-tarihi-gercekler.html 

Rumi 1293 yılında olması nedeniyle tarihimize Doksanüç Harbiolarak geçen bu savaş büyük çapta bir etnik azınlık  kıyımına, dehşetverici paniğe sebep olmuş, işgal altına giren bölgelerin halkı da göç yollarınarevan olmuştur. Ruslar, Kırım Savaşında uyguladıkları en acımasız yöntemleri busavaşta da uygulamışlardır. Katliamlarla birlikte Pomaklar  evlerindenbarklarından koparılarak göçe zorlanmışlardır.

http://pomaklarkimdir.blogspot.de/p/osmanli-doneminde-bulgaristanda.html
Berlin Antlaşması, Bulgaristan’da yaşayan pomakların dini, kültürel ve eğitim konusundaki hak ve özgürlüklerinigaranti altına alıyor ve bunların Bulgar anayasasında yer alacağını hükmebağlıyordu. 1884’de çıkartılan Resmi ve Özel Okullar Yasası, BerlinAntlaşması kararları doğrultusunda Azınlık  okullarını özel statüdesayıyor ve bunların yönetim ve denetimini Pomak ve Türk cemaatine bırakıyordu.1891’de yürürlüğe giren Milli Eğitim Yasası, pomak ve Türk okulları üzerindekiyerel yönetim yetkisini artırıyordu.

http://pomakajansbulten.blogspot.de/p/blog-page_7839.html
Bundan tam 130 yıl önce, Balkan şehirlerinin karanlık mahzenlerindeki cellâtlara gün doğmuştu. 130 yıl önce kara bulutlar tünedi tepemize. Haramiler rahat etsin diye cellâtlara emir verildi. Ve hunharca yağmalandı geleceğimiz,  hunharca katledildi Pomak Halkımız , acımasızca elimizden alındı Topraklarımız. Karınları deşilerek öldürüldü hamile analarımız, bacılarımız , Samanlıklara doldurup yakıldı üstüne gaz dökülerek Pomak köylülerimiz ve  Hâlâ yüreğimizde taze ve  hâlâ  yaşıyor dövüşerek ölenlerin acıları.  

http://pomakajansbulten.blogspot.de/p/blog-page_8805.html
Pomak  ulusal kimliği” her ne kadar dillerde yeni yeni dolaşmaya başlayan bir kavramsa da, yüzyıllar içinde bir çok merhaleden geçmiş, birçok farklı isim almış, zaman zaman törpülenmiş, zaman zaman yenilenmiş, hasılı yaşayarak, değişerek, olgunlaşarak, canlılık mahiyeti ile mütenasip biçimde bugünkü halini almış kadim bir “kimliktir. Ulusal kimlik, oluşum süreci, bireysel kimlik gibi çok zor ve meşakkatli, uzun yıllar alan, sağlam bir maya gerektiren bir olgudur.

http://pomakcaogreniyorum.blogspot.de/

Pomakça Bizim Anadilimizdir Dilimizi Öğrenelim , geliştirelim , eksiklerimizi tamamlayalım.
Alfabetik sıraya göre kelimeler dizini ,Zamanlara göre fiil çekimleri, Pomakça Zamirler,  Zarflar ,edatlar , isimler.  Pomakça gramer yapısı Cümle Kuruluşları , Pomakça Pratik konusma klavuzu .Kiril ve Latin alfabelerinde Pomakça karşılaştırmalar Pomakca yazılı dil ve edebiyat Şiirler .